DRAAMATARINAT

Julkaisemme tälle sivulle lähiaikoina valmiita draamatarinoita. Nyt ladattavissa jo muutama näyte.

 

Klikkaa draamatarinan otsikkoa ja lue tarkemmin, mistä on kyse:

Anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen (ILMAINEN)

 

Kiitollisuus ja tyytyväisyys  tulossa

 

Anteliaisuus ja jakaminen tulossa

 

Nuoren turvapaikanhakijan opinpolku (ILMAINEN)

 

MIKSI ARVOJEN SISÄISTÄMISTÄ DRAAMAN AVULLA?

Kotikasvatuksessa ja koulun kokonaisvaltaisessa kasvatustoiminnassa sekä lasten ja nuorten vapaa-aikana tapahtuvassa harrastustoiminnassa näkyvät arvot antavat suunnan koko elämän arvopohjalle. Tästä tietoisena oleminen tuo kasvattajalle vastuun ja halun toimia omalta osaltaan oikein ja riittävästi perinteisesti tärkeinä pidettyjen sekä henkilökohtaisesti painottuneiden arvojen opettamiselle.

Elämän arkitodellisuus kätkee sisälleen parhaat ainekset arvojen opetteluun. Nopeasykkeisen arjen keskellä on vain niin vaikeaa pysähtyä kasvatuksellisesti otollisten hetkien kohdalla ja pohtia yhdessä lapsen ja nuoren kanssa tilanteita, jotka hämmentävät, aiheuttavat ristiriitoja, voimakkaita tunteita tai johtavat valintoihin, joita kodin tai muun lähiyhteisön jäsenet pitävät väärinä.

Draamasuunnitelmien tarkoituksena on draaman ja muiden luovien toiminnallisten menetelmien kautta tarjota puitteita ja menetelmiä eläytyä sellaisiin mahdollisiin arjen ongelmatilanteisiin, joissa arvoristiriidat ja arvovalinnat aiheuttavat monenlaisia tunnepitoisia reaktioita kodissa ja lähipiirissä. Toisaalta taas draamasuunnitelmat tarjoavat punaisia lankoja ilmaisutaitotuntien opetustarjonnalle ja monenlaiseen teatteriharrastukseen, jossa tehdään näyttelijäntyön tekniikkaharjoituksia ja halutaan kehittyä monipuolisesti teatteri-ilmaisun eri osa-alueilla. Sitomalla näyttelijäntyön tekniikkaharjoituksia toisiinsa esimerkiksi arvotarinoita hyödyntämällä, vältytään tekniikkaharjoitusten sirpalemaisuudelta ja laajennetaan oppimistavoitteita omiin taitotietoihin liittyvien tavoitteiden lisäksi käsite- ja mielikuva tietouden sekä elämys- ja vuorovaikutustietouden osalta suhteessa käsiteltävään arvoon ja yhteiseen draamaprosessiin. Tämä tekee harjoittelusta ja oppimisesta mielekkäämpää ja saman aikaisesti tulee opittua ilmaisutaitojen lisäksi tärkeitä arvosidonnaisia asioita elämään ja toisiin ihmisiin liittyen. Tässä mielessä suunnitelmien pohjalta pyritään myös taidekasvatuksellisiin tavoitteisiin.

Artikkelit / draamasuunnitelmat soveltuvat päivähoidon, koulujen, harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan, iltapäivätoiminnan ja harrastajateattereiden ohjaajien, opettajien ja muiden alan ammattilaisten luovaan käyttöön sekä soveltavaksi oppimateriaaliksi kasvatus- ja teatterialalle perus- ja täydennyskoulutukseen. Materiaalit yhdessä toimivat myös inspiroivana kokemuksellisen arvokasvatuksen käsikirjana jokaisessa kodissa vanhempien kasvatustyön tukena. Artikkeleissa esitetyt arvot kumpuavat niistä yhteisistä perusarvoista, joiden pohjalle suomalainen yhteiskunta, lainsäädäntö, kasvatusjärjestelmä ja perinteet ovat rakentuneet.

Esiripusta Arvoihin -kirjan 30 erilaista perusarvoa on pian ladattavissa erillisinä artikkeleina/draamasuunnitelmina pullakahvin hinnalla. Jokaiseen perusarvoon liittyy fiktiivinen kehystarina, joka toimii johdantona draamaprosesseille ja arvokasvatustuokioille. Kuhunkin draamasuunnitelmaan on laadittu malliksi ikäkausiin sopivia draamallisia työtapoja ja tilanteita, joita soveltamalla ja varioimalla käyttäjät voivat toteuttaa kaikki draamatarinat haluamalleen ikä- ja kohderyhmälle. Valmiita draamaprosesseja sivujen artikkelikokoelmaan on tulossa yli sadan tunnin edestä! Arvoja käsitellään draamaprosesseissa usein vastakkainasettelujen, ongelmien ja konfliktien kautta.

Draamatarinoiden toiminnallisuutta ja elämyksellisyyttä varten suunnitelmissa on mukana kulloiseenkin draamaan suunniteltujen työtapojen ja toiminnallisten menetelmien selkeät toteutusohjeet.  Aloitteleville ohjaajille on helpointa toimia malliesimerkkien mukaan ja harjaantuneimmat voivat laajemmin soveltaa mukaan myös aiempaa osaamistaan. Malliesimerkkejä sekä tekniikoita soveltamalla saadaan lukematon määrä erilaisia arvotarinoiden sovellusmahdollisuuksia erilaisille kohderyhmille. Harjoitukset on integroitavissa hyvin myös osaksi esi-, perus- ja erityisopetusta ja monet draamatarinat ja harjoitukset sopivat toteutettaviksi myös ulkona.

Nämä suunnitelmat ja kirjoitukset ovat syntyneet voimakkaasta sisäisestä palosta ja intohimosta niin teatteria, kasvatusta kuin arvopohdintoja ja –valintoja kohtaan. Suuri kiitos materiaalien syntymisestä kuuluukin lukijoillemme, erityisesti draama- ja teatterikasvattajille, jotka ymmärtävät draaman ja teatterin erityisen arvon ja merkityksen jokaiselle ihmiselle!

Toivomme, että nämä suunnitelmat löytävät tiensä useille draaman ja arvokasvatuksen mahdollistajille ja toteuttajille ja että ne antaisivat eväitä ainutlaatuisiin arvokasvatusprosesseihin sekä osallistujille että kasvattajille ja tietysti -  ohjaajille itsellee