Luennot, koulutuskokonaisuudet ja opettajankoulutus

 

Koulutusesimerkkejä

1) Draama leikin syventäjänä (koulutus varhaiskasvattajille, alkuopettajille sekä harrastajateattereiden lapsiryhmien ohjaajille. Suosittu 2-3 päivän koulutus, jota kysytään kuntien varhaiskasvatuksen yksiköihin vuodesta toiseen). Lähipäivien välillä tehdään pienimuotoisia ryhmäkohtaisia draamaleikkisuunnitelmia joita käydään läpi lähijaksolla. Voidaan toteuttaa myös muodossa 3h luento + kaksi lähipäivää noin kuukauden välein.

2) Tenavaimpro (improvisaation ohjauskoulutus varhaiskasvattajille, peruskoulun opettajille ja lapsiryhmien ohjaajille)

3) Teatterityön tekniikkaharjoitukset (teatterityön tekniikoiden, menetelmien ja roolileikkien ilotulitus. Sisältää paljon harjoituksia kahdeksasta eri kategoriasta: 1. Tutustumis- ja lämmittelyharjoitukset, 2. Keskittymisharjoitukset, 3. Keho- ja liikeharjoitukset, 4. Aistiharjoitukset, 5. Teatteri- ja roolileikit, 6. Improvisaatiot ja statusharjoitukset, 7. Tunnetilaharjoitukset sekä 8. Hengitys- ja äänenkäyttöharjoitukset)

4) Ohjaajantyön perusteet opettajille ja ohjaajille (kasataan ohjaajan työkalupakki, jolla päästään liikkeelle), mieluiten 2+2pv, joiden välissä oppimistehtävä

5) Draama opetusmenetelmänä (koulutus esi- ja alkuopettajille, peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajille, tutustutaan prosessidraamoihin ja työstetään pienryhmissä pedagogisia prosessidraamoja, joita integroidaan oppilaitoksen opetussuunnitelmaan)

6) Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen (luentoa, prosessidraamaan osallistuminen ja ohjausharjoituksia)

7) Kirkkoteatteri (näytelmien ohjaaminen kirkollisissa tapahtumissa ja tiloissa, sopii harrastajaohjaajille ja seurakuntien työntekijöille, luentoa, työpajatyöskentelyä ja kirkkoteatterivierailu ym.)

8) Tutkitaan tulevaisuutta draaman keinoin (skenaario- ja strategiatyöskentelyn osana, luentoa ja työpajatyöskentelyä)

9) Draaman ja teatterin osaamisen kuvaaminen (virtuaaliset osaamismerkit, opintopisteytetyt todistukset ja muut keinot tuoda teatteriprojekteissa hankittu osaaminen näkyväksi, luentoa ja työpajatyöskentelyä)

 

Koulutukset voidaan toteuttaa 1-2 päivän pituisina, esimerkiksi pe ilta - la päivä, la - su taikka viikonloppuleireinä! Koulutukset ovat pääosin laajuudeltaan 1-3op. Yllä olevista moduuleista voidaan koota myös laajempi koulutuskokonaisuus.